Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!
miesięczne archiwum

Marzec 2017

GRUPY SPOŁECZNE

Głównym pojęciem w socjologii jest „grupa” (patrz rozdz. 5). Gdy socjolog używa terminu „grupa”, chodzi mu o dwie…

POKREWIEŃSTWO

Rodzina to najbardziej podstawowa instytucja we wszystkich społeczeń- m\stwach. Ponieważ jesteśmy tak bardzo w nią…