Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Badania nad rozwojem operacji abstrahowania i uogólniania

W pracach nad rozwojem pojęć stosuje się również próby złożone, w których obiekty reprezentujące pojęcia (przedmioty konkretne, obrazki, klocki, figury geometryczne itp.) są pomieszane, a dziecko ma je podzielić na grupy według pewnej zasady. Taką metodę sortowania zastosował m.in. D. Uznadze“. Jego eksperyment nad kształtowaniem się pojęć u dzieci w wieku 2-7 lat składak się z kilku etapów. Na wstępie dzieci miały podzielić figury geometryczne i rozmaite drobne przedmioty na cztery grupy. Wykonywały tę czynność spontanicznie oraz według instrukcji eksperymentatora. W dalszych fazach eksperymentu badano umiejętność nadawania sztucznych nazw wyodrębnionym grupom przedmiotów (bądź zdolność do wyuczenia się tych nazw), umiejętność uogólniania nazw figur na przedmioty o podobnych własnościach i rozwój definiowania pojęć. Na podstawie wyników pierwszej części eksperymentu oraz dodatkowych badań dotyczących rozwoju klasyfikacji Uznadze wyróżnił kilka stopni abstrakcji i uogólniania u dzieci: 1) dzieci grupują obiekty według jednej cechy 2) przy pomocy eksperymentatora dzielą przedmioty na podgrupy (np. wszystkie białe według wielkości) 3) uświadamiają sobie dwie różne własności, lecz próby samodzielnego wykorzystania dwóch cech przy podziale są jeszcze mało skuteczne 4) rozumieją dobrze zasadę, stosują niekonsekwentnie lub skutecznie przy pomocy dorosłego 5) wykonują zadanie całkiem samodzielnie. Procent dzieci w wieku przedszkolnym osiągających dwa ostatnie szczeble był niewielki, podajemy więc w tabeli 39 wyniki dotyczące pierwszych trzech stadiów (procent rozwiązań).

W badaniach nad rozwojem operacji abstrahowania i uogól.r niania stosowano często metodę wyłączania obcego członu w danym zbiorze, która pozwala na swobodny dobór materiału o rozmaitym stopniu trudności i różnym stopniu powiązania z doświadczeniem dziecka: od konkretnych przedmiotów eksponowanych w formie naturalnej lub w postaci miniaturowych zabawek, poprzez ich obrazy graficzne, aż do abstrakcyjnych wzorów i figur lub serii słownych. Stosuje się zadania proste — wyłączanie jednego członu różniącego się od pozostałych albo też złożone’— dobieranie przynależnych do siebie dwóch lub więcej członów innych. Serie zadań tego typu stanowią składnik wielu testów inteligencji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.