Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

CECHY TEMPERAMENTU

Temperament stanowi ten dynamiczny aspekt osobowości, który nie podlega szybkiemu rozwojowi w ontogenezie. Obejmuje on. bowiem zespół stosunkowo stałych właściwości psychicznych które wyznaczają stopień ,.energii życiowej” dziecka, jego ruchliwości, szybkości powstawania i trwałości jego reakcji itp. Dlatego zagadnienie temperamentu ujmuje się raczej od strony psychologii różnicowej i typologii. Różnicę indywidualne w zakresie typów układu nerwowego które stanowią podstawę przy wyodrębnianiu typów: temperamentu, są wyraźne już w wieku niemowlęcym, a jeszcze’ bardziej uderzające w okresie przedszkolnym. Ustalenie tych różnic, jak również rozstrzygnięcie problemu granic zmienności cech temperamentalnych w poszczególnych okresach rozwoju psychicznego dziecka, ma nie tylko wartość poznawczą i teoretyczną, lecz także duże znaczenie dla. diagnozy całej osobowości dziecka w toku jej kształtowania przez środowisko wychowawcze.

Spośród metod stosowanych w badaniach nad typem układu nerwowego i temperamentu dzieci młodszych najbardziej przydatne są różne metody eksperymentu naturalnego, np. w sytuacjach zorganizowanej zabawy lub zajęć w przedszkolu, w warunkach regulowanych i kontrolowanych przez badacza. Wskaźniki typologiczne należy przy tym rozpatrywać w ich całokształcie: we wzajemnym powiązaniu oraz na tle historii życia dziecka80.

Badaniem zmienności cech temperamentu’ u dzieci w wieku przedszkolnym w sposób odpowiadający powyższym postulatom metodologicznym zajmował się w Polsce S, Gerstmann ze swoimi współpracownikami (196i). Autorzy zastosowali zarówno metody obserwacji swobodnego zachowania się dzieci, jak też eksperymenty naturalne uzupełnione rozmową i wywiadem z dzieckiem. Dla wieku przedszkolnego dobrano trzy zestawy zadań: 1) układankę obrazkową i wyliczanie jak największej liczby słów w określonym czasie: 2) mozaikę z klocków i test punktowania: 3) układankę obrazkową o innej treści i 4) wykreślanie znaków. Oprócz tego dzieci słuchały bajek. Tok eksperymentu był świadomie zakłócany nakazem przerwania czynności, przy czym w niektórych wypadkach polecano z kolei wykonać inną, nową czynność. W rezultacie tych badań autorzy doszli do wniosku, że reakcje uwarunkowane cechami temperamentu zmieniają się u dzieci pod względem jakościowym i ilościowym najczęściej pod wpływem zainteresowania dziecka daną czynnością, a z kolei pod wpływem przeżycia emocjonalnego, uświadomienia sobie obowiązującej zasady postępowania, poczucia, że jest obserwowane przez inne osoby, jak również pod wpływem zmęczenia lub choroby.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.