Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

DZIAŁANIA SPOŁECZNE: UJĘCIE MAXA WEBERA CZ. II

Taki punkt widzenia doprowadził do rozwoju cech będących wyznacznikami kapitalizmu: ciężkiej pracy, inwestowania kapitału i dyscypliny. Cechy te stały się najistotniejszymi czynnikami w rozwoju współczesnego kapitalizmu. Weber przeciwstawia teologię kalwinizmu teologii katolickiej, która podkreśla znaczenie przyszłego świata i jego dominację nad światem doczesnym, uwypukla potrzebę zgody na własny los i sugeruje nagrodę w przyszłym świecie za dobrą pracę tu i teraz.

Dokonana przez Webera analiza znaczenia przekonań kalwinistycznych dla rozwoju systemu gospodarki kapitalistycznej pokazuje jego wiarę we wpływ idei na zmianę społeczną. Marks uważał, że idee są rezultatem istnienia struktur społecznych (szczególnie miejsca jednostki w systemie ekonomicznym), Weber natomiast traktował je jako przyczynę istnienia owych struktur. Weber i Marks wyznawali różne, często sprzeczne poglądy co do natury życia społecznego. Obaj jednak podkreślali znaczenie zmiany społecznej, co odróżnia ich od strukturalno-funkcjonalistycznego ujęcia Parsonsa. r V rozdziale tym zajęliśmy się zbadaniem struktury społeczeństwa. Omówiliśmy podstawowe cechy wszystkich społeczeństw, takie jak status (przypisany i osiągany: dominujący), rolę (konflikt roli i napięcia w roli), grupy, kategorie i zbiory (agregaty) społeczne, organizacje, instytucje społeczne i wspólnoty. Przedstawiliśmy także różne typy społeczeństw i sposób ich ewoluowania – od społeczeństw myśliwsko-zbierackich, kopieniackich, pasterskich i rolniczych do współczesnych społeczeństw przemysłowych i postindustrialnych. Przyjrzeliśmy się technologii i organizacji społecznej każdego z typów.

Zbadaliśmy kilka różnych ujęć teoretycznych społeczeństwa, począwszy od socjokulturowej teorii ewolucyjnej Gerharda i Jeana Lenskich. Omówiliśmy strukturalistyczno-funkcjonalistyczne poglądy Talcotta Parsonsa, który zakłada, że podstawową funkcją społeczeństwa jest zaspokajanie uniwersalnych potrzeb, i teorię konfliktu Marksa, który nie wyznaje poglądu Parsonsa, że instytucje społeczne harmonijnie z sobą współpracują z korzyścią dla wszystkich, lecz twierdzi, że społeczeństwo służy interesom klasy dominującej. Wreszcie przedstawiliśmy poglądy Maxa Webera, który uważał, że zmiana idei prowadzi do zmiany społecznej, i zilustrował swą tezę analizą wpływu przekonań kalwinistycznych na rozwój społeczeństwa kapitalistycznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.