Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Funkcja analizatora słuchowego w okresie gruchania

Najwięcej kontrowersji powstało dookoła funkcji analizatora słuchowego we wstępnej fazie wokalizacji – w okresie gruchania. Podkreśla się bowiem, że podstawą tego zjawiska, podobnie jak podstawą późniejszego gaworzenia, jest samonaśladownictwo (ećholalia), oparte na fizjologicznym mechanizmie reakcji okrężnej28. Gruchanie obserwuje się jednak zarówno u dzieci słyszących prawidłowo, jak też u dzieci, które mają uszkodzony narząd słuchu,T. Przemawiałoby to za wrodzonym, odruchowym charakterem pierwszych wokalizacji, których pojawienie się jest niezależne od stanu receptora słuchowego.

Innym żywo dyskutowanym problemem jest związek gruchania i gaworzenia z mową właściwą. Zwolennicy bezpośredniej łączności tych procesów uważają, że gruchanie stanowi ćwiczenie narządów artykulacyjnych, przygotowujące dziecko domówienia. Ponadto gruchanie pełni funkcję ekspresyjną, służy bowiem niemowlęciu do wyrażania emocji, przede wszystkim stanu zadowolenia, i bezpieczeństwa. Go więcej, gruchanie, a potem gaworzenie mogą być nawet w pewnych sytuacjach wykorzystywane przez starsze niemowlęta do porozumiewania się z otoczeniem, odgrywają więc rolę środka komunikacji równorzędnego do ruchów wyrazowych: mimiki i pantomimiki, a jakby zastępczego w stosunku do systemu językowego, jaki dziecko przyswaja sobie w kilka miesięcy później. Stwierdza się również, że intonacja wokalizacji i repertuar dźwięków ulega zmianie zależnie od stanu emocjonalnego dziecka, od tego, czy wyraża ono zadowolenie, czy też niezadowolenie lub niepokój58.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.