Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

GRUPY SPOŁECZNE

Głównym pojęciem w socjologii jest „grupa” (patrz rozdz. 5). Gdy socjolog używa terminu „grupa”, chodzi mu o dwie lub więcej osób, które mają poczucie wspólnej tożsamości i między którymi zachodzą strukturalnie uporządkowane interakcje oparte na wspólnym zestawie oczekiwań co do zachowania partnerów. Grupy są wyróżniającą cechą życia społecznego. Większość działań odbywa się w kontekście grup, do których zaliczamy rodzinę, zespoły, grupy rówieśnicze i grupy pracownicze. Grupy są wszędzie: życie społeczne jest życiem grupowym.

Nie każdy zbiór jednostek jest grupą społeczną. Ludzie siedzący razem w pociągu nie muszą stanowić grupy. Członkowie grupy, jak już powiedziano, mają poczucie wspólnej tożsamości i wspólny zestaw oczekiwań nadający strukturę ich wzajemnym interakcjom. Osoby codziennie dojeżdżające pociągiem do pracy, rozmawiające z sobą, określające się często mianem „umęczonych pasażerów”, zajmujące te same miejsca każdego dnia – stają się zalążkiem grupy społecznej.

Kategorie społeczne i zbiory (agregaty) społeczne. Kategorie społeczne i zbiory (agregaty) społeczne to ludzie, których łączy pewna wspólna cecha (np. wszyscy rudowłosi), podobny status (np. „klasa robotnicza”), czy taka sama sytuacja (np. uczestnicy koncertu rockowego). Choć ludzie tworzący tę samą kategorię społeczną nie muszą być grupą społeczną, potencjalnie mogą się nią stać, jeśli to, co ich łączy, stanie się podstawą wspólnej tożsamości i nada strukturę ich interakcjom.

Kategorie społeczne są przydatne w opisie ludzi, których łączy pewna wspólna cecha, a także we wskazywaniu potencjalnych grup. Jednak w przeciwieństwie do grup, kategorie i zbiory społeczne nie odgrywają silnej roli w życiu społecznym. Są abstraktami dogodnymi ze statystycznego punktu widzenia: nie stanowią sił społecznie ograniczających lub ułatwiających działanie, tak jak grupy.

Organizacje. Organizacja jest typem grupy specjalnie stworzonym po to, by wykonać jakieś szczególne zadanie. Organizacja ma sformalizowaną struk- turę, za pośrednictwem której stara się spełnić to zadanie. (Patrz rozdz. 5, gdzie dokładnie omówiono ten temat).

Organizacje różnią się wielkością. Istnieją organizacje ogromne (np. General Motors) i bardzo małe (np. klub szkolny). Organizacje różnią się także regułami formalnymi i wymaganiami stawianymi członkom, które umożliwiają organizacjom osiągnięcie ich celów (odpowiednio: produkcji i sprzedaży samochodów i zwiększenia aktywności społecznej członków).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.