Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

KIEROWANIE TWÓRCZOŚCIĄ

Nie ma powodu do przypuszczenia, że opisane przez Lehmana zmiany związane z wiekiem oraz okresy szczytowe są stałe i niezmienne. Przeciwnie, przemiany historyczne oraz to, że w różnych dziedzinach zmiany związane z wiekiem nie są jednakowe, sugeruje istnienie złożonego łańcucha przyczyn i skutków. Prawdopodobnie, gdy rozpoznane będą główne wpływy wieku, ludzie będą mogli znacznie je zmniejszyć. Żadne dane Lehmana nie uzasadniają tezy, iż wczesne lata trzydzieste muszą być najlepsze dla twórczości intelektualnej bądź też, że ludzie trzydziestokilkoletni nie mogą być równie dobrymi przywódcami jak ludzie w wieku między 50 a 70 rokiem życia. Najniższa granica wieku wczesnych osiągnięć intelektualnych leży prawdopodobnie między 15 a 25 rokiem życia, tzn. w okresie, w którym inteligencja – w znaczeniu biologicznym – osiąga maksymalny poziom rozwoju. Ponieważ jednak osiągnięcia naukowe są wytworem zarówno inteligencji, jak i doświadczenia, zdolności naukowe wzrastają zapewne do maksymalnego poziomu nieco później. Gdy lepiej zrozumiemy przyczyny i warunki twórczości intelektualnej i osiągnięć różnego typu, będziemy mogli przedłużyć okresy twórcze, co przyczyni się do ogólnego wzrostu wydajności intelektualnej. Obecnie możemy mówić jedynie o możliwych skutkach bodźców, warunków, pracy zespołowej, planowania własnego życia, zmniejszania obciążeń obowiązkami administracyjnymi i innych środków, które mogą wzmocnić zdolności intelektualne i polepszyć stan zdrowia psychicznego: nie możemy mówić o tych zagadnieniach w sposób rozstrzygający.

Psychologowie coraz bardziej interesują się problematyką inteligencji twórczej (3 – 9). Można opracować testy, które – jak należy oczekiwać – pozwolą na rozróżnienie ludzi o większej i mniejszej pomysłowości wśród tych, którzy uzyskują porównywalne wyniki w zwykłych testach badających inteligencję ogólną. Stosowana zazwyczaj metoda polega na przedstawianiu badanym serii problemów „otwartych”, które można rozwiązywać różnymi sposobami z różną doskonałością i pomysłowością. Dobre wykonanie tego typu testów jest związane z interesującymi psychologicznymi i społecznymi cechami dzieci. Dla dzieci mających wyższe zdolności są opracowywane inne programy kształcenia: można więc oczekiwać, iż najbliższe lata przyniosą znaczny postęp w metodach rozwijania twórczego myślenia młodych ludzi, wchodzących na drogę nauki i sztuki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.