Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Który z czynników jest decydujący w rozwoju – ciąg dalszy

Rzetelna analiza związku pomiędzy dojrzewaniem a uczeniem się wymaga z jednej strony – zbadania zależności pomiędzy genami a zachowaniem się, z drugiej zaś strony – poddania wnikliwej analizie eksperymentalnej różnych form zachowania się i określania na tej podstawie czynników, od których zależy to zachowanie. Ponadto niezbędne jest w tym celu uzyskanie informacji dotyczących rodzaju zmian w układzie nerwowym, decydujących o dojrzałości i efektywności uczenia się.

Pomimo że dopiero dalsze badania prowadzone prawdopodobnie za pomocą nowych metod badawczych umożliwią odpowiedź na pytanie, co w zachowaniu osobnika jest wyuczone, a co jest wynikiem dojrzewania, posiadamy pewien zasób informacji pozwalających, w ograniczonym wprawdzie zakresie, kierować rozwojem poprzez zastosowanie odpowiednich ćwiczeń w odpowiednim okresie czasu.

Oczywiście czynniki genetyczne określają granice, w jakich mogą następować zmiany pod wpływem ćwiczenia. Wiadomo również, że ćwiczenie niektórych funkcji, zwłaszcza tych, które najwcześniej występują w rozwoju danego osobnika, daje tylko znikome efekty. W zakresie wielu funkcji ćwiczenie jednak przyspiesza rozwój. Zjawisko to można obserwować przede wszystkim w procesach intelektualnych. Niektóre prace sugerują pewne możliwości przyspieszenia rozwoju również w zakresie innych funkcji. Im okres rozpoczęcia ćwiczenia danej funkcji jest bliższy okresowi, w którym ta funkcja pojawia się spontanicznie, tym mniej ćwiczeń wymaga zdobycie sprawności. Na podstawie licznych badań można sądzić że najłatwiej wyuczyć się tych czynności, które bazują na aktualnie rozwijających się formach zachowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.