Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Metody nauczania oparte na odkrywaniu

Nie istnieją żadne powszechnie akceptowane kryteria, za pomocą których Uczenie się przez można by ściśle określić co właściwie oznacza „metoda oparta na odkry- odkrywanie waniu”. Generalnie rzecz biorąc, metoda taka kładzie nacisk na procesy wymaga- uczenia się, niekiedy niemal całkowicie ignorując specyficzną treść uczenia się. W metodach tych jako cel podstawowy często przyjmuje się społeczny i emocjonalny rozwój uczniów. Inną na ogół wymienianą właściwością tych metod jest nacisk na zajęcia zaincjowane i prowadzone przez samego ucznia, a nie zaplanowane i kierowane przez nauczyciela.

W metodach opartych na odkrywaniu rola nauczyciela zdaje się ograniczać do konsultacji, dyskusji, stawiania pytań oraz dostarczania materiałów źródłowych i niewiele ma wspólnego z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem lekcji. Należy jednak pamiętać, że uczenie się przez odkrywanie jest w zasadzie czynnością na poziomie analizy i syntezy. Tak więc, jeśli już zdecydujesz się na wybór tej metody, to musisz się upewnić, że Twi uczniowie spełniają konieczne poznawcze warunki wstępne na poziomie wiedzy, zrozumienia i zastosowania.

Nie można oczywiście mówić o jakiejś ostrej dychotomii między metodami opartymi na odkrywaniu a metodami recepcyjnymi, zaś dwa przedstawione dalej przykłady ilustrują zakres różnic występujących w obrębie jednej kategorii metod. Wolne szkoły są skrajnym przykładem uczenia się przez odkrywanie, podczas gdy metoda Montessori w wyraźny sposób zawiera w sobie elementy zarówno metod opartych na odkrywaniu, jak i metod recepcyjnych. W naszych rozważaniach szkołom wolnym poświęcimy nieco więcej miejsca niż innym podejściom odkrywczym, jako że musimy określić znaczenie pojęcia wolności w odniesieniu do nauki w szkole i do wychowania. Każdy, kto uczy, musi się dopracować własnej operacyjnej definicji pojęcia wolności, ponieważ jest ono pojęciem centralnym wszystkich metod nauczania, włączając w nie i tę, którą wypracujesz sam na własny użytek.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.