Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

MIŁOŚĆ PŁCIOWA A ŻYCZLIWOŚĆ SPOŁECZNA

Gdy w poprzednim ustępie omawialiśmy zagadnienie „sympatii” w bardzo wąskim ujęciu tego terminu, mogła wtedy nasunąć się myśl, czy nie jest obowiązkiem psychologii społecznej zająć się także tymi formami więzi społecznej i oddziaływania społecznego, które w umyśle laika kojarzą się ze słowem „sympatia”. W ujęciu laika sympatia najbardziej prononsowana – to miłość. Nasuwa się więc pytanie, czy i w jakim stopniu powinna psychologia społeczna zająć się zagadnieniem, które kryje w sobie ten termin.

Wielu psychologów społecznych omija to zagadnienie, niektórzy ograniczają się do kilku pośpiesznych uwag. Z polskich socjologów w ramach podręcznika socjologii zagadnienie miłości omawia F. Mirek1. Stwierdzić trzeba, że literatura dotycząca miłości w różnych jej odcieniach jest naprawdę olbrzymia, gdyż zajmują się nią nie tylko psychologowie, lecz także filozofowie, psychiatrzy, eseiści itd. Przegląd tej całej, nie zawsze pełnowartościowej, literatury i wprowadzenie jakiejś ostatecznej syntezy jest zadaniem bardzo trudnym, a pokuszenie się o nie rozsadziłoby ramy zwięzłego podręcznika. Z tego względu nie możemy i my podjąć się szczegółowego omówienia tej sprawy, odsyłając do literatury specjalnej. Ograniczymy się do dwóch rzeczy.

Po pierwsze – stwierdzimy ważność miłości, tak czy inaczej pojętej, jako środka wspierającego działanie mechanizmów interakcji społecznej, omówionych przez nas poprzednio. Skłonność do zarażania się uczuciami innych, gotowość do ich naśladowania i poddawania się ich sugestii wzmagają się równolegle ze stopniem miłości, która nas z nimi łączy. Wystarczy wspomnieć przykładowo znaną powszechnie skłonność młodzieży dojrzewającej do niewolniczego „małpowania” osób przez nią adorowanych2. A co się tyczy hipnozy, będącej jak wiemy stanem wzmożonej podatności na sugestię, istnieje nawet teoria podtrzymywana specjalnie przez psychoanalityków, iż poddanie się hipnozie jest wyrazem pewnego jak gdyby „zakochania się” osoby hipnotyzowanej w hipnotyzerze 3. Chemicy mówią, że bardzo wiele reakcji chemicznych przebiega łatwiej i szybciej przy podwyższonej temperaturze. Analogicz- cznie można powiedzieć, że bardzo wiele akcji i reakcji społecznych przebiega szybciej i łatwiej przy podwyższonej temperaturze uczuć przychylnych. Z tej racji uczucia te nie mogą być obojętne zarówno dla naukowego badacza zjawisk społecznych, jak też i dla technika społecznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.