Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Motywacja do uczenia się – dalszy opis

Szkoła walczy o większą efektywność nauczania, o tot aby materiał (treści nauczania) i metody użyte pęzy jego przekazywaniu z jednej strony odpowiadały możliwościom przyswojenia go przez uczniów, a z drugiej powodowały ich rozwój. Psychologowie intensywnie współdziałają w tym kierunku, wyjaśniając i stwarzając psychologiczne przesłanki dla współczesnego, rozwijającego procesu kształcenia dzieci (Bogojawlenski, Mienczinska, 1966),

Jednym z warunków prawidłowego rozwoju sfery intelektualnej jest ukierunkowanie procesów poznawczych, równocześnie jednak czynienie tego w taki sposób, aby istniały pełne możliwości dla przejawiania przez dzieci własnej aktywności i dla wzrostu ich samodzielności w myśleniu, zdobywaniu wiedzy, zapamiętywaniu materiału i w działaniu. Dużą rolę odgrywa w tym rozwój procesów motywacyjnych. Właśnie w młodszym wieku szkolnym zachodzą swoiste przeobrażenia w stosunku dziecka do przedmiotów szkolnych i uczenia się.

Od chwili wstąpienia dziecka do szkoły znaczenia zaczyna nabierać dla niego ocena. Przyjmowana jest jako pochwała lub nagana za wyniki pracy w szkole i dla szkoły oraz za zachowanie się na jej terenie, a przeżywana początkowo jako sprawa osobista, w pierwszej bowiem fazie tego wieku dziecko nie porównuje się jeszcze z kolegami. Siła przeżyć związanych z oceną zależy w dużej mierze od kierunku wychowawczego w szkole. Stosunek dziecka z kl. I i II do szkoły i nauki’-jak już wspominaliśmy- jest pozytywny. Dzieci pociąga pam proces uczenia się, zaspokajanie wymagań nauczyciela, praca z materiałem dydaktycznym. Dzieci lubią czytać, pisać, liczyć, odpowiadać na pytania nauczyciela, lubią prace wymagające od nich jak, największej aktywności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.