Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Co należy rozumieć przez zdolności?

Kiedy wysuwa się młodego robotnika do jakiejkolwiek pracy organizacyjnej i motywuje się jego wysunięcie „dużymi zdolnościami organizacyjnymi”, to, rzecz jasna, nie myśli się przy tym, że mieć „zdolności organizacyjne” znaczy mieć „nawyki i umiejętności organizacyjne”. Sprawa przedstawia się akurat na odwrót: motywując wysunięcie młodego i dotąd jeszcze niedoświadczonego robotnika jego „zdolnościami organizacyjnymi”, przypuszcza się, że mimo iż nie ma on jeszcze, być może, niezbędnych nawyków i umiejętności, potrafi szybko, dzięki swoim zdolnościom, przyswoić sobie te umiejętności i nawyki.

Przykłady te ukazują, że w sytuacji codziennej przez zdolności rozumie się z reguły takie właściwości indywidualne, które nie sprowadzają się do gotowych nawyków, umiejętności czy wiedzy, ale które m o- gą wytłumaczyć łatwość i szybkość przyswojenia tej wiedzy i nawyków.

Wychodząc od tego, co wyżej powiedziano, nie możemy przyjąć znaczenia słowa „zdolność”, które amerykańscy i angielscy psychologowie wkładają w pojęcie ability. To, co określa się słowem ability, mpżna krótko scharakteryzować jako całokształt nawyków i umiejętności: wynika z tego, że ability to nie „zdolność”.

Jak ustosunkować się do znaczenia terminu capacity? Nie możemy rozumieć zdolności w sensie capacities, tj. jako wrodzonych możliwości jednostki, dlatego że zdolność określiliśmy jako „indywidualne właściwości psychiczne człowieka”, które w samej istocie nie mogą być wrodzone. Wrodzonymi mogą być jedynie właściwości anatomof izjolo- g i c z n e, tj. zadatki, które leżą u podstaw rozwoju zdolności, jednak same zdolności stanowią zawsze wynik rozwoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.