Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Nauki humanistyczne w ujęciu Diltheya

Następnym elementem porównania obu autorów jest znaczenie, jakie posiada dla nich metoda przedmiotowa jako metoda pomocnicza w naukach humanistycznych. Dilthey wręcz uznaje pierwszeństwo metody badania ducha na podstawie jego uprzedmiotowionych wytworów przed metodą introspekcyjną. Zarysowawszy w ten sposób płaszczyznę paraleli, wróćmy do skrótowego przedstawienia diltheyowskiej próby ufundowania nauk humanistycznych w psychologii.

„Zakres {nauk humanistycznych) – pisze Dilthey – sięga tam, gdzie sięga rozumienie, zaś rozumienie posiada swój jednolity przedmiot w obiektywizacjach życia. Tak więc pojęcie nauk o duchu ze względu na zakres zjawisk, które jemu podlegają, określone jest przez obiektywizacje życia w świecie zewnętrznym. Duch rozumie tylko ‚to, co sam stworzył. Przyroda, przedmiot przyrodoznawstwa, obejmuje rzeczywistość powstałą niezależnie od działania umysłu. Wszystko, w czym człowiek działając wywarł swe piętno, stanowi przedmiot nauk humanistycznych” 6. Rolę psychologii wobec tak pojętych nauk humanistycznych niech zilustruje następujący cytat: „Najprostszy element spośród wszystkich, jakie może wyodrębnić analiza społeczno-historycznej rzeczywistości, występuje w psychologii, przeto ona właśnie jest pierwszą i najbardziej podstawową dyscypliną wobec innych dyscyplin humanistycznych: jej prawdy zatem stanowią podstawę dalszej ich budowy” 7. Wszystkie pojęcia nauk humanistycznych – zdaniem Diltheya – pojęcie epoki, ewolucji, celu, struktury, całości, części, mogą być analizowane w świetle psychologii. Ponadto, to co nazywamy funkcjonalnym związkiem celowym, strukturą, rozwojem, wartością, dążeniem – występuje źródłowo jedynie w życiu psychicznym. Rzeczywistością badaną przez nauki humanistyczne są wytwory ducha ludzkiego, które mogą być zrozumiane w wyniku zwrotu ku autentycznemu życiu owego ducha, posiadają bowiem własności, ‚które źródłowo mogą być dane tylko w życiu psychicznym

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.