Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Nieświadomość zbiorowa

Pojęcie nieświadomości zbiorowej czy ogólnoludzkiej jest najbardziej oryginalne i zarazem najbardziej kontrowersyjne w teorii Junga. Struktura ma największą moc i siłę oddziaływania, a w przypadkach zaburzeń psychicznych wytłumia ego i nieświadomość osobową (Jung, 1936, 1943, 1945).

Nieświadomość zbiorowa jest magazynem, w którym zgromadzone są ukryte ślady pamięciowe będące spuścizną przeszłych doświadczeń naszych przodków. Te przeszłe doświadczenia obejmują nie tylko historię ludzkości jako gatunku, lecz sięgają aż do dziedzictwa praczłowieczego i zwierzęcego. Nieświadomość zbiorowa jest psychicznym produktem ewolucyjnego rozwoju człowieka, powstałym pod wpływem powtarzających się przez wiele pokoleń doświadczeń. Nie jest ona powiązana z niczym osobistym w życiu jednostki, ma charakter uniwersalny. Jest mniej więcej taka sama u wszystkich ludzi. Jung uważa, iż uniwersalność nieświadomości zbiorowej związana jest z tym, iż struktura mózgu podobna jest u wszystkich ras ludzkich. To podobieństwo struktur mózgowych wynika zaś ze wspólnej ewolucji.

Wspomnienia czy reprezentacje nieświadomości zbiorowej nie są wrodzone same przez się: natomiast dziedziczymy pewną możliwość ożywienia doświadczeń przeszłych pokoleń. Reprezentacje te mają charakter predyspozycji powodujących, iż reagujemy na świat w sposób selektywny. Predyspozycje te rzutowane są na świat zewnętrzny. Na przykład każde dziecko rodzi się z predyspozycjami do spostrzegania swej matki i reagowania na nią, ponieważ zawsze ludzie mieli matki. Zdobywana przez dziecko wiedza o matce wypełnia wrodzony potencjalny schemat, który został wbudowany w ludzki umysł przez doświadczenia całego gatunku. Jako analogia może tu posłużyć trójwymiarowe spostrzeganie świata zewnętrznego. Zdolność ta jest wrodzona, lecz rozwija się dzięki doświadczeniu i ćwiczeniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.