Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

OCENA OSOBOWOŚCI

U ludzi wychowywanych w podobnych warunkac powstają możliwe do porównania sposoby przystosowania się dotyczące nawyków, zachowania seksualne go, postaw wobec pracy itp. W dążeniu do ustalenia obiektywnych wskaźników osobowości i stopnia przy stosowania się uzyskano już pewne, chociaż jeszcz niewystarczające wyniki (17-19). Nieliczne są jedna próby zastosowania tego typu pomiarów psychologicz nych do okresu dojrzałości i starości, ponieważ dodat kowe komplikacje metodologiczne sprawiają, że pro blem jest niewiarogodnie trudny (por. Aneks). Psychologowie zajmujący się badaniem procesó przystosowania się stosują różnorodne techniki:

– 1. Skale ocen połączone ze swobodnym wywiade mogą być stosowane dla uzyskania danych ilościo wych, dotyczących cech osobowości, motywacji i zło żonych postaw.

– 2. Standaryzowane kwestionariusze dostarczają doś’ dokładnych danych, dotyczących trybu życia, zaję w czasie wolnym, kontaktów społecznych, oglądani telewizji itp.

– 3. Wywiady eksploracyjne odkrywają prywatn świat starego człowieka: jego pragnienia, odczuci osobiste i postawy społeczne, a także obraz samego siebie (self-concept).

– 4. Starannie wyskalowane pytania pozwalają mierzyć zasady moralne, zainteresowania, wartości, przekonania i opinie.

– 5. Metody projekcyjne (interpretacja plam atramentu, uzupełnianie niedokończonych zdań, interpretacja obrazków) mają odzwierciedlać w sposób pośredni motywy, postawy, pogląd na świat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.