Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Odbieranie i przechowywanie informacji

Pewnego rodzaju mechanizm „sprzężenia zwrotnego” informuje człowieka o skutkach jego działania. Zdolność do trzymania się prosto lub możliwość sięgnięcia ręką po określony przedmiot związana jest z tym, że człowiek rejestruje sygnały przekazywane przez mięśnie, wzrok itp. i stale porównuje je z wymaganiami stawianymi przez działanie. Jeżeli nastąpi zakłócenie – np. człowiek utraci na chwilę równowagę lub nie dosięgnie przedmiotu – dokonywana jest właściwa ko- rektura mięśni. Na pewnym poziomie rozwoju psychicznego „wiedza o wynikach działania” jest swego rodzaju mechanizmem „sprzężenia zwrotnego”. Przy nauce kierowania samochodem uczniowie sprawdzają, czym ich działanie różni się od standardowego wzorca i korygują swe czynności. Pisanie na maszynie, obsługiwanie maszyny liczącej, taniec, pilotowanie samolotu – wszystkie te czynności uruchamiają (w różnorodny sposób) mechanizmy, które rejestrują i korygują błędy wykonania. Mechanizmy te nie powinny być nazbyt czułe, aby reakcje nie były zbyt gwałtowne. Powinny one spełniać rolę urządzeń kontrolujących jakość przy stopniowo zawężających się granicach tolerancji w miarę wzrostu kwalifikacji. Miernikiem naszych umiejętności są bądź to normy zewnętrzne (liczby błędów i opuszczeń), bądź wewnętrzne (aspiracje, oceny krytyczne, normy społeczne).

Odbieranie i przechowywanie informacji regulowane jest przez inny mechanizm, związany z seryjną organizacją sprawnego działania. Ten sam mechanizm wpływa na gotowość do działania i kolejność występowania właściwych reakcji (6 – 7). Zakres reakcji, które mogą występować równocześnie, jest ograniczony: jego granice wyznacza tzw. „pamięć bezpośrednia”. Gdy człowiek jest zaangażowany w wykonanie jednej części szerszego programu zachowania się (np. Czytelnik czytający ten fragment książki), jego działanie jest ograniczone zakresem informacji, które może „zatrzymać w polu świadomości”. Niezdolność do jednoczesne go przechowywania informacji w pamięci i śledzenia dalszych słów tekstu sprawia, że czytelnik powraca do zdań już przeczytanych, albo przerywa lekturę, aby pomyśleć nad tym, co przed chwilą przeczytał. Musi przeznaczyć na to więcej czasu i rozdzielić tekst na mniejsze części. Takie same ograniczenia istnieją w zakresie planowania czynności, a jeśli zdarzenia zewnętrzne biegną zbyt szybko, część informacji nie dochodzi do świadomości człowieka, co powoduje występowanie błędów. Stenograf może nie „uchwycić” wszystkich dyktowanych słów. Dziecko przestaje śledzić tok lekcji, gdy zakres wiadomości przekazywanych przez nauczyciela i tempo wykładu przekraczają jego zdolność do przechowywania i utrwalania informacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.