Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

POKREWIEŃSTWO

Rodzina to najbardziej podstawowa instytucja we wszystkich społeczeń- m\stwach. Ponieważ jesteśmy tak bardzo w nią wtopieni, przyjmujemy jej istnienie za coś oczywistego, a tym samym ryzykujemy brak pełnego jej zrozumienia. Zaczynamy ją doceniać dopiero wtedy, gdy coś jej zagraża. Tak jest dzisiaj, kiedy użyteczność rodziny jako głównej instytucji społecznej staje pod znakiem zapytania i zewsząd słyszy się przerażające zapowiedzi jej ostatecznej eliminacji z życia społecznego.

Czym jest ta instytucja społeczna, która budzi tyle troski i niepokoju ? Czy jest uniwersalna? Czy rzeczywiście jest funkcjonalna zarówno dla społeczeństwa jako całości, jak i poszczególnych jej członków? Jakie wnioski możemy wysnuć na temat współczesnej rodziny amerykańskiej i jej przyszłości? W niniejszym rozdziale omówimy te zagadnienia w świetle aktualnej wiedzy na temat rodziny.

Pokrewieństwo to „złożony system stosunków, w którym jednostki są z sobą wzajemnie powiązane w ramach złożonej, wzajemnie sprzężonej i rozgałęzionej struktury” (Murdock, 1949:2). W istocie pokrewieństwo określa sieć stosunków społecznych, której głównym elementem jest rodzina.

Rodzina to stosunkowo trwała grupa społeczna złożona z jednostek powiązanych przez wspólnych przodków, małżeństwo lub adopcję. W naszym społeczeństwie mamy do czynienia głównie z jednym jej typem – rodziną nuklearną, oraz, w pewnym stopniu, z typem rodziny poszerzonej. Istnieje również trzeci typ rodziny – rodzina poligamiczna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.