Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Problematyka badań podejmowanych w amerykańskiej psychologii dziecka

Charakteryzując problematykę podejmowaną w ostatnich dwóch dziesięcioleciach, opieramy się w dużej mierze na tym podręczniku. Spośród różnych okresów życia dziecka najwięcej uwagi uzyskiwał w ostatnim dwudziestoleciu wiek niemowlęcy, mniej wiek przedszkolny. Najmniej stosunkowo prac poświęcono okresowi dorastania. Prace odnoszące się dó wieku niemowlęcego miały charakter głównie eksperymentalny i dotyczyły przede wszystkim procesów poznawczych dziecka oraz roli wczesnych doświadczeń w jego rozwoju. Stymulacja badań nad tym wiekiem przyszła z różnych stroń, przyciągał – on bowiem uwagę reprezentantów wielu orientacji teoretycznych. Podjęcie wielu badań umożliwiły nowe techniki, pozwalające na dokładny pomiar jednocześnie wielu aspektów funkcjonowania niemowlęcia, oraz uzależnienie stosowanych układów bodźców od tego, jakie czynności dziecko wykonuje. W wyniku nowych badań zmienił się pogląd-na naturę niemowlęcia. Zaczęto je spostrzegać jako istotę nie tylko biernie doznającą wrażeń i wykonującą szereg ruchów, lecz również jako aktywny podmiot, zmieniający się bardzo szybko, posiadający świetne mechanizmy adaptacyjne, spostrzegający i myślący, jako partnera społecznego pozostającego w stałej interakcji ze środowiskiem1#s.

Problematyka rozwoju poznania stanęła w centrum uwagi nie tylko w badaniach nad niemowlętami1M. Wskazywaliśmy na teoretyczne i społeczne źródła tego zjawiska. Podejmowane prace, szczególnie dotyczące rozwoju pojęć105 oraz rozumowania i myślenia u dzieci106, pozostawały w dużej mierze pod wpływem teorii i badań J. Piageta oraz psychologów radzieckich. Wiele z tych prac polegało na powtarzaniu badań przeprowadzonych już na obcym terenie, aby poprzez odpowiadające współczesnym wymogom metodologicznym eksperymenty sprawdzić ich wyniki, jak też słuszność istniejących interpretacji stwierdzonych zjawisk.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.