Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Przemieszczanie i komunikowanie się

Sposób, w jaki regiony składające się na przestrzeń życiową są powiązane ze sobą, reprezentuje stopień ich oddziaływania na siebie, czyli ich wzajemnej dostępności. Jak właściwie przejawia się ten wpływ czy dostępność? W przytoczonym powyżej przykładzie chłopca, który jest dostępny dla karteczki od dziewczyny, lecz niedostępny dla tego, co mówi nauczyciel, dostępność oznacza, że chłopiec ten może łatwiej przejść (move) w region dziewczyny niż w region nauczyciela. Gdy dziewczyna wyśle karteczkę do chłopca, może on wyjść z regionu piłki nożnej i wejść do jej regionu. Dokonał on tego, co Lewin nazywa przemieszczeniem (lokomocją – locomotion). Dwa regiony są ściśle związane ze sobą, dostępne dla siebie i wzajemnie na siebie wpływające, jeśli między tymi regionami można dokonywać łatwych przemieszczeń.

Przemieszczenie w środowisku psychologicznym nie oznacza, że dana osoba musi wykonać fizyczny ruch w przestrzeni: w rzeczywistości większość przemieszczeń interesujących dla psychologa wymaga bardzo niewiele ruchu fizycznego, są przemieszczenia społeczne, takie jak wstąpienie do klubu, przemieszczenia zawodowe, takie jak awans na wyższe stanowisko, przemieszczenia intelektualne, takie jak rozwiązanie jakiegoś problemu, oraz wiele innych typów przemieszczeń.

Widzimy teraz, że ważną właściwością środowiska psychologicznego jest to, iż jest ono regionem, w którym przemieszczenia są możliwe. „Można traktować wszystko jako środowisko, w którym, ku któremu lub od którego osoba jako całość może dokonywać przemieszczeń” (Lewin, 1936a, s. 167). Przy dokonywaniu przemieszczenia dana osoba przebywa pewną drogę przez środowisko. Kierunek tej drogi i regiony, przez które ona przechodzi, są zdeterminowane po części przez siłę granic i płynność regionów, a po części przez czynniki dynamiczne, o których jeszcze będziemy mówić.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.