Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Psychologowie z Niemczech a idealizm młodzieńczy

Młodzieńczy idealizm jest przez psychologów wysoko ceniony. S.Szu- man (1933) przypisuje mu funkcję rozwojową i ochronną. Idealizm stanowi bowiem ważny szczebel w rozwoju człowieka, kształtuje świat wartości duchowych i wyznacza ich szczytowe punkty: przykrywa też barwną zasłoną szarzyznę życia i chroni w ten sposób od zniechęcenia i rozpaczy.

N. D. Lewitów (1955, s. 109) zwraca uwagę na mobilizujące znaczenie młodzieńczego idealizmu, w tym sensie, że pobudza on do stawiania wysokich wymagań w stosunku do siebie samego oraz ukazuje wielkie zadania życiowe. Idealizm jest źródłem natchnienia w młodzieńczych poczynaniach, rodzi twórczy entuzjazm dla realizacji postępu i wielkich celów społecznych.

Wyniki badań zachodnioniemieckich stawiają tzw. idealizm młodzieńczy pod znakiem zapytania. I tak na przykład H. Bertlein (1960, s. 125 – 126) twierdzi, że problematyka dręcząca młodzież zmienia się w zależności od warunków. Powołuje się on na równoległe badania nad młodzieżą w wieku 17 – 18 łat, przeprowadzane w dwóch analogicznych szkołach nauczycielskich: przed I wojną światową w Bawarii i w 1957 r. w Wirtembergii.

W pierwszych badaniach M. Kesselring stwierdził, iż 72,7% młodzieży 17-letniej i 81,7% młodzieży 18-letniej interesowały zagadnienia natury filozoficznej, a tylko 6,4% siedemnastolatków’ i 2,7% osiemnastolatków – sprawy natury „osobistej”. W drugich badaniach, stanowiących fragment szerszych badań H. Ber- tleina, większość odpowiedzi młodzieży na takie same pytania dotyczyła zagadnień związanych z realnymi troskami dnia codziennego oraz problematyki politycznej, a tylko nieznaczna część – problematyki filozoficznej i religijnej. Podobne rezultaty otrzymał Bertlein w badaniach grup 15-16 i 17 – 18-letnich uczniów szkoły zawodowej. Ponad 80% zagadnień przez nich wysuwanych obejmowało problematykę realną, związaną bezpośrednio z życiem. Badani uczniowie szkół ogólnokształcących w tym samym wieku zdradzali podobne nastawienia (ok. 70% stanowiły zagadnienia związane z konkretnymi sprawami życiowymi).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.