Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

REAKCJE WRODZONE

Mózg rodzącego się dziecka stanowi również pod względem fizjologicznym narząd niedojrzały. W bioelektrycznej czynności mózgu człowieka dorosłego, możliwej do analizy na podstawie elektroencefalogramu, podstawowym rytmem w czasie spoczynku (oczy zamknięte) są fale alfa, posiadające dużą amplitudę i niewielką częstotliwość (ok. 10 na sekundę). Są tó fale powolne, długie, wysokie. W czasie reagowania na bodźce zmysłowe (oczy otwarte) lub rozwiązywania jakiegoś problemu fale te ustępują falom o mniejszej amplitudzie i większej częstotliwości. Są to fale krótkie i niskie. Jeszcze inny rodzaj fal występuje w czasie snu8. Czynność bioelektryczna mózgu noworodka różni się znacznie od tej, jaka charakteryzuje mózg człowieka dorosłego. Badaniom poddana została również czynność elektryczna mózgu płodu: stwierdzono pewne cechy specyficzne. Wyniki badań nie są całkowicie zgodne, mimo to jednak poznane zostały wyraźne zmiany rozwojowe. W podstawowym rytmie alfa charakterystyczny jest stopniowy wzrost częstotliwości od 3-4 na sekundę u noworodka, do ok. 10 u dzieci 10 – 14-letnich, kiedy to czynności bioelektryczne mózgu stają się podobne do analogicznych czynności mózgu człowieka dorosłego (Kasatkin, 1951: Mussen, 1970).

Reakcje wrodzone dokonują się na podłożu niższych odcinków układu nerwowego, niekonieczny jest w nich udział Skory. U niemowlęcia odruchy charakteryzuje szeroki zakres generalizacji, ‚wywołują je nie tylko bodźce specyficzne. Reakcje mają także charakter uogólniony. Stopniowo zmniejsza się zakres generalizacji bodźców, odruchy nabierają charakteru bardziej zróżnicowanego. Tak np. w pierwszych dniach życia dziecka bezwarunkowy odruch ssania występuje nie tylko wskutek drażnienia języka i warg, ale również jako rezultat dotykania dowolnej okolicy skóry twa- s Mimo wielu badań autorzy nie są całkowicie zgodni ęo do kryteriów klasyfikacji poszczególnych rodzajów fal. rzy. Stwierdzono jednak, że już w 9 dniu życia dotykanie skóry czoła, policzków i podbródka nie wywołuje ruchów ssania, pojawiają się one natomiast w wyniku dotykania skóry wokół ust. W 11 dniu życia już tylko dotykanie błony śluzowej warg wywołuje bezwarunkowy odruch ssania (Kolcowa, 1958).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.