Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Relacj między chorymi a zdrowymi dziećmi

Inaczej wygląda cyrkularność przyczyn w rodzinach „przeciążonych – niespójnych”. Przykładem może być taka sama relacja, jaka została przedstawiona w rodzinach „radzących sobie”. Mężowie nie doświadczają stresów (bądź je wypierają) wynikających z przeciążenia spowodowanego chorobą dziecka i uważają, że nie ma powodu do obaw przed nawrotem choroby dziecka. Matki przeżywają tę sytuację inaczej. Lękając się nawrotu choroby, oczekują wsparcia, szczególnie od mężów. Mężowie sądzą, że ich żony są przewrażliwione. Na tym tle dochodzi do konfliktów małżeńskich. Żony koncentrują się na relacjach rodzicielskich kosztem małżeńskich. Relacje nadmiernej bliskości z dziećmi mają charakter koalicji, bowiem relacje te są skierowane przeciwko mężom, co powoduje zatarcie granic między pokoleniami. Pojawiające się sytuacje konfliktowe zaburzają komunikację małżeńską, więc żony nie proszą mężów o pomoc. Skoro mężowie czują się niepotrzebni, to nie wykorzystują wielu okazji, by żonom pomóc w codziennych obowiązkach. Jeśli mężowie nie pomagają, żony są bardziej przeciążone i nie mają poczucia wsparcia ze strony mężów. Przykład takiej cyrkularności można przedstawić graficznie.

Inny przykład cyrkularności dotyczy relacji między chorymi a zdrowymi dziećmi w rodzinach „radzących sobie”. Rodzice, mimo że poświęcają dzieciom chorym więcej czasu i uczuć, starają się dzieciom stawiać podobne wymagania i stosują wobec nich taki sam system kar. Taka postawa rodziców powoduje, że dzieci chore nie manipulują rodzicami, by zaspokoić wszystkie swoje potrzeby (często kosztem zdrowego rodzeństwa). Mają świadomość, że każda próba wymuszenia gratyfikacji swoich potrzeb przez manipulację spotyka się z uwagą bądź karą ze strony rodziców. Nawet gdy dochodzi do drobnych konfliktów między dziećmi chorymi i zdrowymi rodzice karzą dzieci tak samo. Rodzice dają w ten sposób zdrowym dzieciom poczucie, że są sprawiedliwi w ocenie. Dzięki temu dzieci zdrowe nie ujawniają zachowań agresywnych ani wobec dzieci chorych, ani wobec rodziców. Skutkiem tego zdrowe rodzeństwo ma dobry kontakt z chorym rodzeństwem. Podsystemy dzieci mają więc charakter przymierza, którego granice są elastyczne i jest zachowywany dobry kon- takt z podsystemem rodziców. Rodzice widząc, że w trakcie leczenia i po powrocie dzieci chorych do domów, dzieci zdrowe nie zachowują się agresywnie wobec chorego rodzeństwa ani wobec nich samych, starają się równie sprawiedliwie oceniać zachowania zdrowego i chorego dziecka, także gdy jest taka potrzeba – poprzez stosowanie wobec dzieci takiego samego systemu kar. Przedstawiony przykład można przedstawić graficznie za pomocą rysunku. zdrowymi a chorymi dziećmi w rodzinach „radzących sobie”

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.