Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Rozwijająca się pamięć dziecka

Przedmiotem wyodrębniania słowndgo (sygnalizacji słownej) stają się więc u dziecka od samego początku (tj. od chwili, gdy zaczyna ono mówić i rozróżniać mowę) nie tylko przedmioty statyczne i rzeczy konkretne (np. mama, mleko, rączka, bucik, piesek, dom, okno itp.), lecz stan i czynności istot żywych (np. stoi, pada, leży, biega-wkłada, wyjmuje, rzuca, rozsypuje, buduje, daje, bierze itp.) oraz zmiany dokonywające się w otoczeniu jako następstwa działań (np. wylało się – jest mokro: zgasło światło – jest ciemno: coś upadło -potłukło się itp.)’’ (tamże, s. 101 -102).

Opanowując coraz więcej różnorodnych określeń i poznając dokładnie ich treść – dziecko potrafi jednocześnie coraz lepiej przedstawiać, sobie przedmioty, czynności oraz cechy zarówno nazywane przez siebie samego, jak i przez innych. Wyraża się to m.in. w wykonywaniu poleceń dorosłych, umiejętności przewidywania własnych działań i zdarzeń, które mają nastąpić.

Rozwijająca się pamięć dziecka też ułatwia mu rejestrowanie w umyśle coraz większej ilości faktów w sposób względnie dokładny. Zapamiętywanie tego, co się zdarzyło, i przewidywanie tego, co moje nastąpić-to dwa poważne elementy rozwoju dziecięcego myślenia (Szuman, 1955). Stawiając ciągle nowe hipotezy i nieustannie je sprawdzając, dziecko z jednej strony zdobywa wiedzę o otaczającym je święcie przedmiotów martwych, istot żywych, zjawisk przyrody i stosunków społecznych, z drugiej zaś stopniowo usprawnia swoje myślenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.