Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

ŚWIATOWE TENDENCJE ZMIAN LUDNOŚCI

Od początku pisanej historii świata liczba ludności stale, choć powoli, rośnie. Szacuje się, że około 40 tysięcy lat temu na świecie było około 3 milionów ludzi. Liczba ta wzrosła do około 5 milionów w okresie początków rolnictwa (10 tysięcy lat temu) i do około 200 milionów 2 tysiące lat temu. W połowie XVIII w. na świecie było około 800 milionów ludzi (United Nations, 1973): była to populacja o względnie stałej wielkości, jej wskaźnik przyrostu wynosił około 0,1% (Nam, 1968). Od tego czasu tempo przyrostu ludności świata wzrasta.

Długi okres umiarkowanego przyrostu ludności był skutkiem stosunkowo dużej liczby urodzeń i znacznej umieralności. W społeczeństwach przedprze- mysłowych duża umieralność niewątpliwie przyczyniała się do wzrostu liczby urodzeń: uważano, że jeśli urodzi się dużo dzieci, przynajmniej część z nich dożyje wieku dojrzałego. W wielu częściach świata, jednakże, umieralność radykalnie spadła, (AIDS może jednak spowodować odwrócenie tej tendencji, zwłaszcza w niektórych rejonach Afryki). Obecnie na świecie żyje ponad 5 miliardów ludzi. Szacuje się, że przy obecnym wskaźniku przyrostu – 1,7% rocznie – liczba ludności świata podwoi się około roku 2031, a w roku 2100 osiągnie 30 miliardów.

Skutki olbrzymiego przyrostu ludności odczują wszystkie kraje świata, szczególnie kraje rozwijające się, które mają wysoki przyrost naturalny. Wpłynie to na gospodarkę tych państw, które już teraz nie mogą zapewnić swoim obywatelom odpowiedniej ilości i jakości miejsc pracy, towarów i usług. Zmiany te pogłębia również przepaść między społeczeństwami wysoko rozwiniętymi i rozwijającymi się oraz między ludźmi bogatymi i biednymi.

Taki dwójpodział gospodarki światowej zagraża stabilności zarówno ekonomicznej, jak i politycznej. Przyrost ludności wraz z poszerzeniem obszarów ubóstwa często pociąga za sobą niepokoje społeczne i polityczne, czego przykładem są wydarzenia ostatnich lat w różnych krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Ponieważ na skutek rozwoju technologicznego w podróżowaniu i komunikacji oraz silnych związków gospodarczych i politycznych świat jest coraz mniejszy, niepokoje te nie ograniczą się do krajów, w których zostały wywołane, ale rozprzestrzenią się po całym świecie. Przykładami tego rodzaju związków są porozumienia łączące w okresie zimnej wojny Związek Radziecki z tzw. krajami niezaangażowanymi i próba ustanowienia nowego światowego ładu ekonomicznego obejmującego zarówno państwa bogate, jak i biedne.

Innym skutkiem szybkiego przyrostu ludności, szczególnie w krajach rozwijających się, jest ogromny wzrost migracji. Ciągle duża jest liczba boat peo- ple (ludzi na łodziach), uciekających z południowo-wschodniej Azji do Stanów Zjednoczonych z przyczyn zarówno politycznych, jak i ekonomicznych. Nieustanny napływ legalnych i nielegalnych imigrantów z Ameryki Łacińskiej jest stałym problemem Stanów Zjednoczonych, podobnie jak liczna imigracja z Azji i Afryki do wielu krajów Europy Zachodniej. W większości przypadków imigranci ci pochodzą z krajów o wysokim przyroście naturalnym: wyjechali, ponieważ gospodarka w ich krajach nie mogła zapewnić szybko rosnącej ludności odpowiedniego poziomu życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.