Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Test Rorschacha – dalszy opis

Znaczną część testów stanowią próby ustalone czysto empirycznie, których znaczenie powinno być jakoby sprawdzone drogą statystyczną, w wyniku ich masowego stosowanie. Sądzimy jednak, że jeżeli niejasny jest dla nas sens fizjologiczny bądź psychologiczny badania, jeżeli badanie to jest „ślepą próbą”, to żadne opracowanie statystyczne masowo zastosowanego badania nie daje naukowo uzasadnionych wyników, niezależnie od jego złożoności i stopnia wnikliwości.

Próby robione na oślep nie mogą dać wyraźnych, przejrzystych wyników tylko dzięki temu, że zastosowano do nich metody statystyki matematycznej. Odnosi się to w pełni również do tych oczekiwań, które pokłada się w badaniach testologicznych nastawionych na obliczanie współczynników korelacji (zależności statystycznych bądź prawdopodobnych) między wynikami uzyskanymi na podstawie różnych testów. Od czasu pojawienia się książki Spearmana o zdolnościach człowieka (1927) powstało przekonanie, że drogą specjalnych (z reguły bardzo złożonych) operacji matematycznych na współczynnikach korelacji – tzw. analiza czynnikowa udaje się sposobem czysto testologicznym wykryć „strukturę osobowości”. Zmarnowano ogromną ilość czasu i wysiłku na przeprowadzenie badań testologicznych, które opracowywano metodami analizy czynnikowej. Wyniki dotychczas otrzymane są bardziej niż skromne. Część tych badań, być może największa, szła w kierunku ślepego empiryzmu, -inne wychodziły z koncepcji opartych na obserwacjach życiowych i na idealistycznych, spekulatywnych konstrukcjach, jak np. typologia Junga czy Kretschmera. Oba te kierunki nie wniosły niczego zasadniczo nowego do zrozumienia istoty różnic indywidualnych. I one nie mogły dać naukowo cennych wyników, ponieważ u ich podstaw leżało przemilczane założenie, że można zaczynać od poszukiwania i ulepszania subtelnych metod matematycznego opracowania wyników eksperymentów, bez ścisłego określenia tego, jakie właśnie cechy należy badać i jakie metody są przydatne do badania tyc.h cech.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.