Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Trafność bezpośrednia

Trafność (adekwatność) informacji oceniającej, dajmy na to, przygotowanie uczniów do kolejnego zadania i konieczność zmian w procesie nauczania, sprawdzamy zazwyczaj analizując dane, których dostarczają nam bieżące dokonania uczniów, wyniki testów, większych prac okresowych i obserwacje nieformalne. Chodzi nam przy tym o stwierdzenie, w jakim stopniu poszczególni uczniowie faktycznie realizują nasze cele dydaktyczne we wszystkich sferach. Korzystając z takich bezpośrednich metod staramy się zazwyczaj znaleźć odpowiedź na dwa pytania: „Czy nasze informacje o charakterze oceniającym są istotnie prawdziwą miarą celów dydaktycznych?” i „Czy stanowią one wystarczającą próbkę celów dydaktycznych?” Są to pytania o trafność programową (pierwsze) i trafność treściową (drugie).

Trafność programową szacuje się określając stopień, w jakim informacje oceniające uzyskane na podstawie obserwacji, testów, codziennych prac itd. stanowią prawdziwą miarę naszych celów dydaktycznych.

Trafność treściową szacujemy przez sprawdzenie, czy informacje o charakterze oceniającym stanowią wystarczającą próbkę wszystkich celów związanych z podejmowanymi decyzjami. Oba wymienione typy trafności można sprawdzić za pomocą arkusza realizacji celów, którego ideę obrazuje rys. 13-1. Ten typ arkusza jest ponadto trwałym świadectwem tego, którzy uczniowie zdołali osiągnąć określone cele.

Żeby sprawdzić programową i treściową trafność informacji oceniających, porównaj swoje informacje lub swoje plany ich uzyskania ze sporządzonym przez siebie arkuszem realizacji celów, a wówczas zorientujesz się, czy: 1) informacje te są prawdziwą miarą owych celów i 2) czy stanowią one ich wystarczającą próbkę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.