Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Wartościowość

Wartościowość jest teoretyczną właściwością pewnego regionu środowiska psychologicznego. Jest to wartość, jaką region ten przedstawia dla danej osoby. Są dwa rodzaje wartościowości: dodatnia i ujemna. Regionem o wartościowości dodatniej jest region, który zawiera obiekt stanowiący cel (goal object)-, obiekt ten zredukuje napięcie, gdy dana osoba wejdzie do tego regionu. Na przykład region zawierający pokarm będzie miał dodatnią wartościowość dla osoby, która jest głodna (rysunek 11-22). Regionem o wartościowości ujemnej jest region, który zwiększa napięcie. Dla osoby obawiającej się psów, każdy region, który zawiera psa, będzie miał wartościowość ujemną (rysunek 11-23). Wartościowości dodatnie przyciągają, a wartościowości ujemne odpychają.

Wartościowość jest skoordynowana z potrzebą. Oznacza to, że dodatnia bądź ujemna wartościowość określonego regionu środowiska zależy bezpośrednio od systemu będącego w stanie napięcia. Potrzeby nadają wartościowość środowisku. Organizują one środowisko w sieć przyciągających i odpychających regionów. Jednakże ta sieć wartościowości zależy także od czynników obcych, które nie podlegają prawom psychologicznym. Sama obecność lub nieobecność potrzebnych obiektów odgrywa oczywiście ważną rolę w strukturalizacji środowiska psychologicznego. To, czy pokarm jest obecny i rozpoznawalny, rodzaj i ilość pokarmu, jego dostępność i odległość od obiektów o wartościowości ujemnej – wszystko to są czynniki niepsychologiczne, które wpływają na wartościowość danego regionu dla głodnej osoby.

Wartościowość jest wielkością zmienną: może być słaba, średnia lub silna. Moc (strength) watościowości zależy od natężenia potrzeb oraz od wszystkich czynników niepsychologicznych wspomnianych powyżej.

Wartościowość nie jest siłą. Steruje ona daną osobą przez jej środowisko psychologiczne, lecz nie dostarcza energii motywującej do tego przemieszczania się. Jak już wspomnieliśmy, również system w stanie napięcia nie powoduje przemieszczenia. Potrzebne jest inne pojęcie. Tym pojęciem jest siła, czyli wektor.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.