Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Warunki ogólne i specyficzne ważne dla uczeia się

Aby uczenie się rozróżnień było efektywne, muszą być spełnione warunki ogólne, nieodzowne dla wszystkich typów uczenia się. Uczniowie powinni: 180 1) wiedzieć, jak ma wyglądać wynik końcowy, który mają osiągnąć,

– 2) umieć przypomnieć sobie te podstawowe łańcuchy ruchowe i słowne, które teraz muszą nauczyć się rozróżniać, 3) skupiać uwagę na zadaniu,

– 4) otrzymywać informacje zwrotne o poprawności swych reakcji, oraz

– 5) otrzymywać wzmocnienie dla właściwych reakcji.

Warunki specyficzne uczenia się rozróżnień sprowadzają się przede wszyst- Warunki kim do ćwiczenia zestawów wyuczonych uprzednio łańcuchów ruchowych specyficzne i słownych. Aby nauczyć się wykonywać na pewien bodziec określoną uczenia się rozroznien reakcję, a nie wykonywać na ten bodziec innych możliwych reakcji, uczeń t0… potrzebuje ćwiczeń z zestawami podobnych (lub w jakiś sposób związanych ze sobą) łańcuchów ruchowych lub słownych. Jest to spowodowane tym, że gdy ktoś uczy się więcej niż jednego łańcucha, często łatwo mu pomylić się, która reakcja odpowiada któremu z obiektów bodźcowych.

Im bardziej podobne są do siebie obiekty bodźcowe, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interferencji przy uczeniu się rozróżnień i przechowywaniu ich w pamięci.

Należy także wspomnieć o innej sprawie. Z reguły im więcej znaczenia mają różne łańcuchy dla danego ucznia, tym łatwiej będzie on się ich uczył i tym łatwiej będzie je później odróżniał od innych podobnych, lub w jakiś sposób związanych z nimi łańcuchów. Potencjalne znaczenie łańcuchów staje się sprawą coraz ważniejszą w miarę wzrostu liczby łańcuchów, które należy rozróżnić i zapamiętać. Łatwiej jest rozróżnić wielką liczbę łańcuchów mających potencjalnie znaczenie niż równie wielką liczbę łańcuchów, których treść ma w zasadzie charakter arbitralny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.