Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Watzlawick i Bateson – poglądy

Zachowania werbalne i niewerbalne pojawiają się często jednocześnie w trakcie komunikacji i mogą nieść takie same lub odrębne treści. Werbalne zachowania oddają głównie treści raq’onalne, natomiast niewerbalne, treści emocjonalne. Jednak nie tylko struktura zachowań komunikacyjnych jest ważna w procesie dobrej komunikacji, istotna jest również struktura przekazywanych wiadomości. Kryterium stanowi tu stopień jawności intencji nadawcy konkretnej informacji. Intencje mogą być bezpośrednie, czyli jawne oraz pośrednie, wyrażane przez ironię, metaforę. Może więc być to komunikacja „wprost” i komunikacja „nie wprost”.

Bandler (1978) wyszedł z założenia, że komunikowanie treści niewerbalnych zawiera zawsze komponent treści nieświadomych, niekontrolowanych przez nadawcę, natomiast treści werbalne, przez to, że są świadome dla nadawcy, wyrażają treści jawne.

Odmienne podejście do tego problemu mieli Watzlawick i Bateson. Uważali oni bowiem, że każdy komunikat powinien być analizowany ze względu na jawność intencji, i to zarówno na poziomie werbalnym, jak i niewerbalnym. Kryterium wnioskowania o świadomości przejawianej intencji, bądź o istnieniu kilku sprzecznych, wskazuje na stopień zgodności wyrażanych treści na obu poziomach – werbalnym i niewerbalnym (Grzesiuk 1980 s. 56). Analiza procesu komunikacji w rodzinach, dokonywana w pracy, ze względu na wielką trudność uwzględniania tak dużej liczby zmiennych dotyczących procesu komunikacji (m.in. osobowych korelatów zachowań komunikacyjnych), ograniczy się do stwierdzania faktu istnienia lub nie dobrej komunikacji w systemie rodzinnym.

Ujmując system rodzinny jako system społeczny (Minuchin), w którym bardzo ważne jest zrozumienie procesu równowagi pomiędzy procesami emocjonalnymi i intelektualnymi (Bowen), należy również przedstawić zasady, które mają szczególne zastosowania w systemach społecznych. Poniżej zostanie zaprezentowanych sześć takich zasad.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.