Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

WCZESNE OSIĄGNIĘCIA CZŁOWIEKA

Wiele ważnych odkryć naukowych, wynalazków i wybitnych utworów artystycznych jest dziełem bardzo młodych ludzi. Dorobek ludzi, których start zaczyna się we wczesnych latach życia, jest zwykle większy, niż tych, którzy rozpoczynają pracę twórczą w późniejszym okresie (13 – 15). Na przykład, 135 chemików, którzy mają na swym koncie tylko jedną pracę, rozpoczynało karierę naukową średnio w wieku 36 lat, natomiast 6 chemików posiadających ponad 20 dużych prac, rozpoczynało swą działalność wcześnie, średnio w wieku 22 lat. Badacze mniej płodni zaczynają zwykle swą pracę twórczą później, a kończą ją stosunkowo wcześniej. Cała naukowa twórczość, przynajmniej w zakresie chemii, składa się, ogólnie biorąc, z rezultatów pracy wielu ludzi, z których każdy ma stosunkowo nieliczne osiągnięcia. Z różnych względów prace najbardziej płodnych naukowców rozkładają się zwykle na długi okres ich życia, ale większość odkryć w chemii została dokonana przez ludzi między 28 a 48 rokiem życia. Na wszystkich poziomach większy jest udział wieku w ogólnym dorobku tych osób, którzy swą pracę rozpoczynali wcześnie, niż osób, które startowały późno.

Te zależności między twórczością ludzi młodych a ogólnym dorobkiem potwierdzają się w zakresie chemii, literatury angielskiej i niemieckiej, fizyki, malarstwa olejnego, twórczości operowej i filozofii. Lehman opiera na tym swe wnioski, że twórczość we wczesnych latach życia idzie w parze z intensywną wytrwałą pracą przez całe życie. Autorzy prac uważanych za najwybitniejsze rozpoczynają swą twórczość wcześniej i osiągają w sumie większy dorobek niż autorzy prac o średniej wartości. Istnieje zatem wzajemna zależność między ogólną wydajnością, uzyskiwaniem najwyższego poziomu i wczesnym rozpoczynaniem pracy twórczej.

Stosunkowo mało wiemy o wpływie doświadczeń z wczesnych lat życia na osiągnięcia intelektualne dorosłych. Dane z badań nad dziećmi osieroconymi wskazują na znaczny wzrost wskaźników inteligencji ogólnej, gdy dziecko znajdzie się w środowisku życzliwym, dostarczającym bodźców intelektualnych. Badania nad selekcją szkolną przy przyjęciach do szkoły średniej (od jedenastego roku życia) wykazują, iż znacznie łatwiej są przyjmowane do szkoły wyższego szczebla dzieci z warstw średnich, aniżeli dzieci pochodzące z klasy robotniczej nawet o zbliżonym ilorazie inteligencji.

Oczywiście dziecko, któremu zdolności umożliwiają osiągnięcie wyższego poziomu wykształcenia, wcześniej znajduje swą własną drogę wśród różnych dziedzin ludzkiej działalności, niż dziecko, które nie ma możliwości korzystania z wykształcenia i wychowania na szczeblu wyższym. Problemy zależności między wczesnymi doświadczeniami intelektualnymi a osiągnięciami wieku dojrzałego są bardziej złożone i przy ich rozpatrywaniu należy uwzględniać wiele czynników dodatkowych. Prawdopodobnie na zależności te wpływają w znacznym stopniu warunki zewnętrzne, pomoc i zachęta, jaką otrzymują młodzi ludzie. Być może, iż w zakresie psychologii będzie pojawiać się mało ludzi twórczych i genialnych, dopóki nie stanie się ona przedmiotem wykładanym w szkole, tak jak inne nauki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.