Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

WYNIKI WSTĘPNYCH BADAŃ NAD MUSICA MEDICA CZ. II

Badania lęku u osób upośledzonych umysłowo wykazały spadek jego objawów (biegunki, zaparcia, wymioty, zaburzenia snu, drżenie rąk), zwiększenie ekspresji emocjonalnej i przystosowania społecznego, polepszenie percepcji słuchowej, stymulację twórczości, poprawę samopoczucia, redukcję zachowań niepożądanych, np. ipsacji.

Korzystny wpływ Musica Medica wywarła również na osoby ze schizofrenią, u których pojawiły się: zainteresowanie udziałem w zajęciach terapeutycznych, przejawy zintegrowania z grupą, wyrażające się m.in. prowadzeniem rozmów ze współuczestnikami zajęć, lepsza koncentracja na wykonywanych czynnościach i wydłużony czas jej trwania, widoczny wzrost efektywności pracy, poprawa nastroju (w przeciwieństwie do uprzednio występujących charakterystycznych jego wahań), zmniejszenie zaburzeń procesów umysłowych, możliwość ekspresji emocjonalnej.

W przypadku agresji, badanej kwestionariuszami skali „Nastroje i humory” A.H. Bussa i A. Durkee, pod koniec terapii pojawiły się następujące zmiany: w grupie poddanej terapii wystąpiło zmniejszenie nieprzystosowania, zredukowanie ataku, osłabienie agresji pośredniej i irytacji, zmniejszenie natężenia negatywizmu oraz obniżenie poziomu podejrzliwości i agresji słownej.

Powyższe przykłady to tylko część uzyskanych efektów badań. Pełniejsze omówienie prac, ukazujące między innymi różnice między grupami badawczymi a kontrolnymi, zostało przedstawione w publikacji w formie abstraktów prac dotyczących podjętej problematyki.

Problematyka prac magisterskich i prac słuchaczy studiów podyplomowych

W badaniach zastosowano metodę naturalnego eksperymentu pedagogicznego. Istotę kanonu jedynej różnicy stanowiła terapia akustyczno-wi- bracyjna. Problematyka dotychczas powstałych prac magisterskich i prac słuchaczy studiów podyplomowych z poszczególnych dziedzin pedagogiki i medycyny:

– surdopedagogika – mowa, uwrażliwianie resztek słuchu, pamięć obrazowa, formy czasownikowe:

– logopedia – dyslalia, dysleksja, dyzartria, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, rotacyzm, seplenienie:

– oligofrenopedagogika – mowa, nadpobudliwość psychoruchowa, masturbacja, agresja, lęk:

– tyflopedagogika – dzieci niewidome z dodatkowymi dysfunkcjami:

– resocjalizacja – agresja, lęk:

– pedagogika ogólna – nadpobudliwość psychoruchowa:

– pedagogika korekcyj na – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki:

– psychopedagogika kreatywności – twórczość:

– okres prenatalny i po urodzeniu:

– psychiatria (nerwice, schizofrenia):

– bóle fantomowe.

Muzyka stosowana w metodzie Musica Medica

Metoda akustyczno-wibracyjna może mieć także szerokie zastosowanie w powszechnym nauczaniu ogólnokształcącym. Ilość materiału do opanowania z różnych przedmiotów staje się coraz obszerniejsza. Zmusza to do szukania nowych, doskonalszych sposobów przekazywania materiału przewidzianego do przyswojenia przez ucznia. Właśnie metoda Musica Medica, której założenia i koncepcja szeroko uwzględniają wiedzę i najnowsze wyniki badań dotyczących funkcjonowania mózgu i całego układu nerwowego, może przypuszczalnie stać się pomocna również w szeroko pojętym zakresie pedagogiki. Mózg przyjmuje informacje w określonych sekwencjach czasowych – około trzysekundowych. Stąd informacje powinny być przekazywane w tych właśnie przebiegach rytmicznych. Uporządkowana w swej strukturze metro-rytmicznej muzyka dzieli każdy tekst prozy na odpowiednie odcinki, a układ nerwowy osoby czytającej bądź słuchającej podświadomie poddaje się temu przebiegowi. Znany jest np. fenomen łatwiejszego zapamiętywania tekstów piosenek i wierszy niż prozy. Muzyka powoduje wprowadzenie mózgu w stan większej aktywności. Stymulacja ta pozwala na łatwiejsze, szybsze i pełniejsze zapamiętywanie, dlatego też duża część młodzieży w czasie nauki w domu słucha muzyki.

Zaobserwowano, że stan napięcia i stresu powoduje gorsze zapamiętywanie. Przyczyną tego jest obumieranie w czasie stresu komórek hipocam- pus (odpowiedzialnych za kodowanie pamięciowe).

Muzyka stosowana w metodzie Musica Medica w znacznym stopniu przyczynia się nie tylko do odprężenia, ale również angażuje emocjonalnie, poprawiając samopoczucie. Mózg uzyskując dzięki temu stan alfa, jest bardziej dostosowany do przyjęcia i utrwalenia informacji na dłuższy okres.

Pamięć funkcjonuje lepiej, jeżeli informacja ma podłoże emocjonalne. Wiadomości neutralne czy bezemocjonalne „prześlizgują się”, nie zostawiając śladu w pamięci. Dopiero zabarwienie emocjonalne umożliwia zapamiętanie danej informacji w sposób bardziej trwały, np. lepiej zapamiętujemy imiona osób przez nas łubianych niż emocjonalnie obojętnych. Utwory stosowane w metodzie Musica Medica w znacznym stopniu dodają owo zabarwienie emocjonalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.