Szukasz psychologa w Katowicach? Nasza poradnia i gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

ZAKRES PAMIĘCI BEZPOŚREDNIEJ CZ. II

Zakres pamięci bezpośredniej można badać również mierząc liczbę poprawnie reprodukowanych elementów bezpośrednio po jednorazowej ich ekspozycji, przy pomiarze stosując listy zawierające liczbę elementów przekraczającą możliwość poprawnego ich reprodukowania w tych warunkach. Wskaźnikiem zakresu pamięci jest wówczas liczba poprawnie reprodukowanych elementów zawartych w danej liście. Uzyskane w ten sposób wskaźniki zmieniają się również w zależności od rodzaju użytego materiału, a ponadto od jego wielkości i szybkości, z jaką jest eksponowany. Na ogół, im dłuższy jest czas ekspozycji poszczególnych elementów, tym wyższe są wskaźniki: natomiast, im materiał jest dłuższy, tym niższe są uzyskane wyniki.

Dane dotyczące zakresu pamięci bezpośredniej mierzonej w ten sposób uzyskiwano przy użyciu słów o różnym stopniu abstrakcyjności, figur geometrycznych, sylab bez sensu, urywków prozy, wierszy i wielu innych materiałów (Stroud i Moul, 1933). W eksperymencie Strouda i Moula (1933) średnia liczba zapamiętanych słów poezji zwiększała się stale wraz z wiekiem osób badanych: od 9,71 w wieku 7:7 do 22,14 w wieku 18: 1 lat. W eksperymencie, w którym posługiwano się sylabami bez sensu, osoby badane reprodukowały średnio 4,73 sylab w wieku lat 7:7, a 8,71 sylab w wieku lat 18: 1. Jones badał (McGeoch, 1952) pamięć bezpośrednią trzech serii obrazów rzutowanych na ekran w zależności od wieku. Wiek osób badanych wahał się od 10 do 60 lat. Bezpośrednio po ekspozycji każdego obrazu sprawdzano liczbę zapamiętanych elementów. Globalne wyniki uzyskane w tych eksperymentach wskazują, że wzrost liczby poprawnych odpowiedzi występuje w pierwszych dwóch dziesiątkach lat życia. Po osiągnięciu najlepszego wyniku w wieku 23,5 lat można było obserwować stopniowe pogarszanie się uzyskiwanych efektów. Liczba poprawnych odpowiedzi zmniejszała się bardziej wyraźnie od 42 roku życia.

Próbując uogólnić wnioski nasuwające się w związku z wynikami badań laboratoryjnych dotyczących pamięci bezpośredniej, możemy stwierdzić, że bez względu na rodzaj używanego materiału zakres jej wzrasta w pierwszych dwóch dziesiątkach lat życia, a następnie powoli, lecz systematycznie obniża się, przy czym spadek bardziej wyraźny obserwuje się dopiero po 40 roku życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.